Missie - VDP Website

VDP Antwerpen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Missie en netwerkUittreksel uit de statuten van de vereniging.


Artikel 3.

De vereniging wil de verantwoordelijken van het personeelsmanagement in bedrijven en organisaties uit  de regio Antwerpen op regelmatige tijdstippen samenbrengen met als objectieven: het stimuleren van  ervaringsuitwisseling en kennisoverdracht met betrekking tot het personeelsmanagement;  het met elkaar confronteren en toetsten van de “good practices” van  het personeelsmanagement; het bestuderen van de rol en de bijdrage van de personeelsmanagers in de verschillende vernieuwingsinitiatieven die in ondernemingen en organisaties worden genomen;  het bevorderen van de vriendschapsbanden tussen personeelsmanagers. Deze objectieven hebben onder meer als doel de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen en organisaties te bevorderen.


Artikel 6.

Als lid kan tot de vereniging toetreden elke persoon die eindverantwoordelijkheid draagt (of droeg) voor het personeelsmanagement in zijn of haar onderneming of organisatie én die door de raad van bestuur wordt aanvaard. Een lid stelt zijn kandidatuur om toe te treden schriftelijk of mondeling bij de voorzitter van de raad van bestuur. De toetredende leden van de vereniging zijn verplicht het huishoudelijk reglement en de besluiten van de vereniging na te leven en de belangen van de vereniging niet te schaden.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu